Via onze website kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en gebruiken wij cookies. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Ons website adres is: https://www.cafetijluilenspiegel.nl

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Café Tijl Uilenspiegel. Deze Privacy Verklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Café Tijl Uilenspiegel gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Voor welke doeleinden verwerkt Café Tijl Uilenspiegel uw persoonsgegevens?

Café Tijl Uilenspiegel verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder voor:

 • het verwerken van reserveringen voor uw bezoek aan onze zaak;
 • het na akkoord versturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en andere elektronische berichten;
 • het bevragen van klanten en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • het inventariseren van (contact)formulieren voor vragen en/of opmerkingen;

Café Tijl Uilenspiegel verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van reserveringen of vragen van klanten, voor het kunnen toezenden van een nieuwsbrief, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derden partijen.

Café Tijl Uilenspiegel verwerkt persoonsgegevens via de verschillende formulieren op de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Café Tijl Uilenspiegel. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Café Tijl Uilenspiegel uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Café Tijl Uilenspiegel?

Café Tijl Uilenspiegel verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt via de formulieren. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de benodigde gegevens opgeslagen).
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten/surfgedrag op onze website.

Hoe zorgt Café Tijl Uilenspiegel voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Café Tijl Uilenspiegel gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Café Tijl Uilenspiegel deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacy Verklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Café Tijl Uilenspiegel verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Café Tijl Uilenspiegel bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Café Tijl Uilenspiegel. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Café Tijl Uilenspiegel maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Café Tijl Uilenspiegel 
Markt 14
5211 JX ’s-Hertogenbosch

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Café Tijl Uilenspiegel steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit dus altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 
Café Tijl Uilenspiegel neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. 

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig instellen en accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt. 

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook verwijderen of uitschakelen via uw browser. Onderstaand vindt u de instructies voor het verwijderen of uitschakelen van cookies:
– Chrome
– Firefox
– Internet Explorer
– Edge
– Safari (iOS)
– Safari (macOS)

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze AdWords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacy beleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten.

Naam cookie:                                                                   Tijd dat de cookie bewaard wordt:
_ga                        Max. 2 jaar

Nieuwsbrieven MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijf’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Met Mailchimp, gevestigd in de US, is een modelcontract voor doorgifte afgesloten.

Privacy beleid van derden

Op de website van Café Tijl Uilenspiegel kunt u links aantreffen naar andere, niet bij Café Tijl Uilenspiegel behorende, websites. Café Tijl Uilenspiegel kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy Verklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 30 mei 2018

Café Tijl Uilenspiegel behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacy Verklaring. Café Tijl Uilenspiegel raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.